eszká [SZTANA Károly]

Matyófalvi (Matyó) Gábor - "A fa mindig él"

Táborfalvi Mozaik, 1993/3.

Egy szobrászi pálya, amely tömbszerű márványokkal indult, majd kitágul a kör. Mészkő, gránit, fa, fém, műanyag, textil, filc. És újra meg újra visszatér az ősforráshoz. A fához, a kőhöz. Megjelennek, ötvöződnek az ellentétek. A térbeli forma és a vonal, a kő és a textil, a gránit és a fém, a negatív és a pozitív forma kapcsolata jellemzi. Érdeklik és vonzzák az ellentétek.

Talán a művész is ilyen? Nem nagyon ismerem. Csak gyerekkori emlékek villannak fel bennem. Táborfalvi. Tábori iskola. Pedagógusszülők. Babi néni. Feri bácsi. Gábor szobrász híre. Szentendrei művész. Vajda Lajos Stúdió.

És most ő készíti falujának első köztéri szobrát. Ismét rövid pihenő a gyökereknél. Nézem a műveit. A „tüske-szobrokat”, melyek kora agresszivitásáról és erőszakosságáról szólnak.

A mintegy húsz éves előzményt, egy almafából kifaragott Krisztust. Örök, elválhatatlan emlék. A test szinte már nincs is jelen, csak a fájdalom, a szenvedés. A megégetett fa, a korpuszba vert fémkapcsok közvetítik a gyötrelmet, a kínt. Gábor keresztszobrai a szenvedés állandó jelenlétére figyelmeztetnek. „A fa mindig él” – vallja.

A kőszobrok is többjelentésűek. Harmónia és ellentét, a kizártság és a befogadás, a „kint és a bent” ellentmondása fogalmazódik meg.

Művei nem a pillanatot, az elmúlót, hanem az időt, a maradandót közvetítik. (…)

Hírek

MOLNÁR Bertalan: Matyófalvi (Matyó) Gábor

-st- [SZTANA Károly]: Egy EMLÉKMŰ ürügyén

Végre, lesz Táborfalván egy olyan emlékmű, amelyről büszkén állíthatjuk – az ország-világ színe előtt is –, hogy ilyen még nem volt. Most készül, és napokon belül fel is avatják azt a művészi alkotást, amelyet Matyófalvi (Matyó) Gábor szobrász tervezett és készített el.

J. [JÁMBORNÉ BENKEI Ildikó]: "Valami vagy kettő, vagy egy"

"Számomra mindig az a lényeg az egész periodizálásban, ami mindig ott volt és ott van műveimben, hogy valami vagy kettő, vagy egy" – vallotta egykor Matyófalvi Gábor, akinek műveiből emlékkiállítást rendeztek a Vajda Lajos Stúdió Pinceműhelyében.

eszká [SZTANA Károly]: Matyófalvi (Matyó) Gábor - "A fa mindig él"

Egy szobrászi pálya, amely tömbszerű márványokkal indult, majd kitágul a kör. Mészkő, gránit, fa, fém, műanyag, textil, filc. És újra meg újra visszatér az ősforráshoz. A fához, a kőhöz.

AKNAY János: Matyófalvi (Matyó) Gábor halálára

Hosszú betegség után, mégis váratlanul, június 2-án, 51 éves korában elhunyt Matyófalvi Gábor szobrászművész, a Vajda Lajos Stúdió alapító tagja. (…)

HANN Ferenc: Matyófalvi (Matyó) Gábor

Matyófalvi Gábor szobrászi pályája tömbszerű márványszobrokkal indult a ’60-as évek végén. Ezek a művek tele voltak figurális utalásokkal, a témák többnyire konvencionálisak (pl. Anya és gyermeke, 1969). A szobrászt a formák kapcsolódása, harmóniája vagy éppen ellentéte izgatta.

HANN Ferenc – ASSZONYI Tamás – CSIKSZENTMIHÁLYI Róbert: Szakértői vélemény Matyófalvi Gábor szobrászművész A pénz története című márvány érem-sorozatáról

Matyófalvi Gábor szobrászművész 1987-ben készítette el A pénz története című érem-sorozatát.

Novotny Tihamér: "Valami vagy kettő, vagy egy." - Beszélgetés Matyófalvi Matyó Gáborral

Novotny Tihamér: Kedves Matyó! Azzal szeretném kezdeni ezt a beszélgetést, hogy te mikor kerültél Szentendrére? Hogyan ismerkedtél meg ef Zámbó Istvánékkal (Öcsikéékkel) és hogyan lett ebből Vajda Lajos Stúdió?

Tartalom: Novotny Tihamér | Grafikai terv és honlap: eMeLA
Támogató: Ritterné, Matyófalvi Judit, müvészettörténész, Hollandia, a müvész testvére
Minden jog fenntartva - all rights reserved (c) Hommage.hu, 2009